17020

Inspekcijska tijela su tijela koja provode različite vrste inspekcija, bez obzira uključuju li te inspekcije samo preglede i provjere ili uz njih i određivanje sukladnosti. Inspekcijska tijela kao rezultat svog rada izdaju inspekcijske izvještaje i inspekcijske certifikate.

Inspekcijska tijela svoju tehničku osposobljenost mogu dokazati primjenom zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17020. Ova norma je opća norma za sve vrste inspekcijskih tijela u bilo kojem tehničkom području, za bilo koji opseg rada, vrstu poslova ili veličinu tijela.

Sustav upravljanja inspekcijskog tijela i primjena tehničkih zahtjeva prema HRN EN ISO/IEC 17020 omogućuje prepoznatljivost rada inspekcijskog tijela. Primjenom zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17020 inspekcijska tijela mogu dokazati da svoje aktivnosti provode neovisno, nepristrano, dosljedno i pouzdano.