17025

Laboratoriji su tijela koja provode ispitivanja, umjeravanja ili uzorkovanja, a rezultat njihovog rada su odgovarajući ispitni izvještaji, certifikati (potvrde) o umjeravanju i izvještaji o uzorkovanju.

Laboratoriji svoju tehničku osposobljenost mogu dokazati primjenom zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025. Ova norma je opća norma za sve vrste laboratorija u bilo kojem tehničkom području, za bilo koji opseg rada, vrstu poslova ili veličinu laboratorija.

Sustav upravljanja laboratorija i primjena tehničkih zahtjeva prema HRN EN ISO/IEC 17025 omogućuje prepoznatljivost laboratorija u njegovom području rada. Primjenom zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 laboratorij može dokazati da svoja ispitivanja, umjeravanja ili uzorkovanja provodi stručno, nepristrano, dosljedno i pouzdano.