17043


Organizatori ispitivanja sposobnosti (proficiency testing providers) su tijela koja provode ispitivanja sposobnosti za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (najčešće laboratorije, ali i inspekcijska te druga tijela). Ispitivanja sposobnosti najčešće se provode međulaboratorijskim usporedbama koje su prilagođene ocjenjivanju rezultata rada sudionika usporedbe.

Organizatori ispitivanja sposobnosti svoju tehničku osposobljenost mogu dokazati primjenom zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17043. Ova daje zahtjeve za bilo koju vrstu ispitivanja sposobnosti, ali i zahtjeve za izradu, primjenu i rad sa shemom ispitivanja sposobnosti.

Sustav upravljanja oranizatora ispitivanja sposobnosti i primjena tehničkih zahtjeva prema HRN EN ISO/IEC 17043 omogućuje prepoznatljivost organizatora ispitivanja spsobnosti za sheme ispitivanja sposobnosti koje nudi na tržištu usluga. Primjenom zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17043 organizator ispitivanja sposobnosti može dokazati da svoja ispitivanja sposobnosti provodi stručno, nepristrano, dosljedno i pouzdano.