17065


Certifikacijska tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga kao rezultat svog rada izdaju odgovarajući certifikat. Ovisno o proizvodu, procesu ili usluzi, na tržištu se pojavljuju različiti certifikati koji potvrđuju sukladnost (ili stalnost svojstava) s postavljenim zahtjevima.

Certifikacijska tijela koja certificiraju proizvod, proces ili uslugu svoju tehničku osposobljenost mogu dokazati primjenom zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17065. Ova norma je opća norma za sve vrste certifikacijskih proizvoda za različite proizvode, procese ili usluge.

Sustav upravljanja certifikacijskog tijela za proizvode, procese ili usluge prema zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17065 omogućuje njegovu prepoznatljivost na tržištu. Primjenom zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17065 certifikacijsko tijelo može dokazati da svoja certificiranja provodi stručno, nepristrano, dosljedno i pouzdano.