9001-14001-45001

Međunarodna norma HRN EN ISO 9001 sadrži zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji bilo koje vrste, veličine i područja. Norma je pogodna za sve organizacije koje žele poboljšati svoj način upravljanja kvalitetom putem procesnog pristupa.

Međunarodna norma HRN EN ISO 14001 sadrži zahtjeve za sustav upravljanja okolišem u poslovnoj organizaciji. Bilo koja organizacija može identificirati svoje aspekte okoliša te opisati aktivnosti u svrhu smanjenja utjecaja na okoliš unutar sustava upravljanja okolišem poštujući sve odrednice norme HRN EN ISO/IEC 14001. Cilj sustava je očuvanje okoliša.

Međunarodna norma HRN ISO 45001 sadrži zahtjeve za sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti pri radu. Organizacija u primjeni ove norme mora identificirati i procijeniti rizike koji se tiču zdravlja i siigurnosti te ih držati na prihvatljivoj razini.