Ispitivanja sposobnosti u području umjeravanja mase

Infratech d.o.o., Centar za međulaboratorijske usporedbe, organizira ispitivanje sposobnosti u području umjeravanja mase.

Ispitivanje sposobnosti provodi se sukladno shemi ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P7T-01, izd.1, koju je razvio Infratech u suradnji s ekspertima iz područja umjeravanja mase.

Krug ispitivanja sposobnosti NFR-P7T-01-2021/07 provodi se za umjeravanje neautomatske vage razreda točnosti I te umjeravanje utega F1 klase, nazivnih masa 1g, 10g, 500g, 1kg i 5 kg. Krug ispitivanja sposobnosti provodi se u suradnji sa Vage d.o.o.

Krug ispitivanja sposobnosti započinje 22. listopada 2021. godine. Umjeravanje neautomatske vage sudionici provode u Vage d.o.o., prema rasporedu kojeg će izraditi organizator. Umjeravanje utega laboratoriji će provoditi u svojim prostorima, prema utvrđenom redoslijedu.

Ispitivanje sposobnosti organizira se u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 15.10.2021. godine. Prijavnicu možete pronaći ovdje, a informacije o shemi ovdje.

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN 13508-2:2011, treći krug

Infratech d.o.o., Centar za međulaboratorijske usporedbe, organizira ispitivanje sposobnosti u području CCTV inspekcije sukladno zahtjevima norme HRN EN 13508-2:2011, zadnji krug u 2021. godini.

Ispitivanje sposobnosti provodi se sukladno shemi ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P1T-02, izd.1, koju je razvio Infratech u suradnji s ekspertima iz područja CCTV inspekcije. Shema se temelji na načelu da svi sudionici ispitivanja sposobnosti imaju dostupan isti materijal na kojem su dužni prepoznati tražene karakteristike kanalizacijskog cjevovoda.

Krug ispitivanja sposobnosti NFR-P1T-02-2021/11 provodi se 1. listopada 2021. godine online, u suradnji sa Vectrino d.o.o.

Sudionici će dobiti poveznicu na 360 videozapis u točno određeno vrijeme i imat će na raspolaganju točno utvrđen broj sati za kodiranje i dostavljanje rezultata organizatoru.

Ispitivanje sposobnosti organizira se u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 28.9.2021. godine. Prijavnicu možete pronaći ovdje, a informacije o shemi ovdje.

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN 13508-2:2011, drugi krug

Infratech d.o.o., Centar za međulaboratorijske usporedbe, organizira ispitivanje sposobnosti u području CCTV inspekcije sukladno zahtjevima norme HRN EN 13508-2:2011.

Ispitivanje sposobnosti provodi se sukladno shemi ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P1T-02, izd.1, koju je razvio Infratech u suradnji s ekspertima iz područja CCTV inspekcije. Shema se temelji na načelu da svi sudionici ispitivanja sposobnosti imaju dostupan isti materijal na kojem su dužni prepoznati tražene karakteristike kanalizacijskog cjevovoda.

Krug ispitivanja sposobnosti NFR-P1T-02-2021/10 provodi se 23. srpnja 2021. godine online, u suradnji sa Vectrino d.o.o.

Sudionici će dobiti poveznicu na 360 videozapis u točno određeno vrijeme i imat će na raspolaganju točno utvrđen broj sati za kodiranje i dostavljanje rezultata organizatoru.

Ispitivanje sposobnosti organizira se u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 19.7.2021. godine. Prijavnicu možete pronaći ovdje, a informacije o shemi ovdje.

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN 1610:2015, toč.13.3, drugi krug

Infratech d.o.o., Centar za međulaboratorijske usporedbe, organizira ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja vodonepropusnosti prema zahtjevima norme HRN EN 1610:2015, točka 13.3.

Ispitivanje sposobnosti provodi se sukladno shemi ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P2T-01, izd.1, koju je razvio Infratech u suradnji s ekspertima iz područja ispitivanja nepropusnosti.

Krug ispitivanja sposobnosti NFR-P2T-01-2021/09 provodi se u razdoblju od 26.-30.7.2021. godine (jedan, po potrebi dva dana), u suradnji sa Međimurskim vodama d.o.o.

Sudionici će provoditi ispitivanja na pripremljenom poligonu za ispitivanja sposobnosti komunalnog društva Međimurske vode d.o.o. na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Čakovec, Preloška 169.

Ispitivanje sposobnosti organizira se u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 20.7.2021. godine. Prijavnicu možete pronaći ovdje, a informacije o shemi ovdje.

Obavijest 6.7.2021.: Krug ispitivanja sposobnosti provest će se 27.7. 2021. godine.

Ispitivanja sposobnosti u području umjeravanja mase

Infratech d.o.o., Centar za međulaboratorijske usporedbe, organizira ispitivanje sposobnosti u području umjeravanja mase.

Ispitivanje sposobnosti provodi se sukladno shemi ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P7T-01, izd.1, koju je razvio Infratech u suradnji s ekspertima iz područja umjeravanja mase.

Krug ispitivanja sposobnosti NFR-P7T-01-2021/07 provodi se za umjeravanje neautomatske vage razreda točnosti I te umjeravanje utega F1 klase, nazivnih masa 1g, 10g, 500g, 1kg i 5 kg. Krug ispitivanja sposobnosti provodi se u suradnji sa Vage d.o.o.

Krug ispitivanja sposobnosti započinje 7. lipnja 2021. godine. Umjeravanje neautomatske vage sudionici provode u Vage d.o.o., prema rasporedu kojeg će izraditi organizator. Umjeravanje utega laboratoriji će provoditi u svojim prostorima, prema utvrđenom redoslijedu.

Ispitivanje sposobnosti organizira se u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 24.5.2021. godine. Prijavnicu možete pronaći ovdje, a informacije o shemi ovdje.

Obavijest 25.5.2021.: Krug ispitivanja sposobnosti se odgađa za rujan 2021. godine.

Ispitivanja sposobnosti za umjeravanja mjerila duljine

Infratech d.o.o., Centar za međulaboratorijske usporedbe, organizira ispitivanje sposobnosti u području umjeravanja mjerila duljine.

Ispitivanje sposobnosti provodi se sukladno shemi ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P7T-02, izd.1, koju je razvio Infratech u suradnji s ekspertima iz područja umjeravanja mjerila duljine.

Krug ispitivanja sposobnosti NFR-P7T-02-2021/08 provodi se slijedno, a krug započinje 10. svibnja 2021. godine. Krug ispitivanja sposobnosti provodi se u suradnji sa ADR test sistemi d.o.o.

Sudionici će provoditi umjeravanja na pripremljenim mjerilima duljine koji će slijedno kružiti među laboratorijima sudionicima, a koje će svaki pojedinačni laboratorij moći zadržati najviše tjedan dana prije slanja na adresu narednog laboratorija. Sudionici imaju na raspolaganju pet mjerila duljine i mogu sudjelovati po želji za koja god od ponuđenih mjerila.

Ispitivanje sposobnosti organizira se u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 3.5.2021. godine. Prijavnicu možete pronaći ovdje, a informacije o shemi ovdje.

Obavijest 5.5.2021.: Krug ispitivanja sposobnosti se otkazuje zbog slabog odaziva.

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN 1610:2015, toč.13.3 (metoda ispitivanja vodom)

Infratech d.o.o., Centar za međulaboratorijske usporedbe, organizira ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja vodonepropusnosti prema zahtjevima norme HRN EN 1610:2015, točka 13.3.

Ispitivanje sposobnosti provodi se sukladno shemi ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P2T-01, izd.1, koju je razvio Infratech u suradnji s ekspertima iz područja ispitivanja nepropusnosti.

Krug ispitivanja sposobnosti NFR-P2T-01-2021/06 provodi se 30. ožujka 2021. godine (po potrebi i 31.3.2021.), u suradnji sa Međimurskim vodama d.o.o.

Sudionici će provoditi ispitivanja na pripremljenom poligonu za ispitivanja sposobnosti komunalnog društva Međimurske vode d.o.o. na lokaciji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Čakovec, Preloška 169.

Ispitivanje sposobnosti organizira se u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 24.3.2021. godine. Prijavnicu možete pronaći ovdje, a informacije o shemi ovdje.

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN 13508-2:2011

Infratech d.o.o., Centar za međulaboratorijske usporedbe, organizira ispitivanje sposobnosti u području CCTV inspekcije sukladno zahtjevima norme HRN EN 13508-2:2011.

Ispitivanje sposobnosti provodi se sukladno shemi ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P1T-02, izd.1, koju je razvio Infratech u suradnji s ekspertima iz područja CCTV inspekcije. Shema se temelji na načelu da svi sudionici ispitivanja sposobnosti imaju dostupan isti materijal na kojem su dužni prepoznati tražene karakteristike kanalizacijskog cjevovoda.

Krug ispitivanja sposobnosti NFR-P1T-02-2021/05 provodi se 8. ožujka 2021. godine online, u suradnji sa Vectrino d.o.o. Sudionici će dobiti poveznicu na 360 videosnimku u točno određeno vrijeme i imat će na raspolaganju točno utvrđen broj sati za kodiranje i dostavljanje rezultata organizatoru.

Ispitivanje sposobnosti organizira se u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

Prijave za sudjelovanje primaju se do 3.3.2021. godine. Prijavnicu možete pronaći ovdje, a informacije o shemi ovdje.

Usporedba laboratorija koji snimaju odvodne sustave CCTV inspekcijom

Infratech d.o.o. u suradnji s Međimurskim vodama d.o.o. i stručnjacima iz područja CCTV inspekcije proveo je krug ispitivanja sposobnosti za laboratorije iz Republike Hrvatske koji se bave CCTV inspekcijom sustava odvodnje i koji su za te aktivnosti akreditirani od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Poligon za provedbu ispitivanja sposobnosti kojeg su priremile Međimurske vode.

Krug ispitivanja sposobnosti proveden je 28. lipnja 2019. godine, pri čemu je sudjelovalo trinaest laboratorija iz raznih dijelova Hrvatske. Ispitivanje je provedeno na poligonu Međimurskih voda u skladu sa zahtjevima europske norme HRN EN 13508-2:2011. Poligon je izgrađen od cijevi na kojima su simulirana različita stanja i nedostaci sustava odvodnje, a što su laboratoriji sudionici trebali prepoznati i na ispravan način kodirati.

Krug ispitivanja sposobnosti proveden je u skladu s razvijenom shemom ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P1T-01, a koja je usklađena sa zahtjevima međunarodne norme za organizatore ispitivanja sposobnosti HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

CCTV (closed circuit television) inspekcija jedna je od najdjelotvornijih metoda za uvid u stanje sustava odvodnje. To stanje opisuje se odgovarajućim kôdovima, a sustav kôdiranja opisan je u normi HRN EN 13508-2. Laboratoriji koji provode ovu metodu mogu se akreditirati prema zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025 kako bi na tržištu dokazali svoju osposobljenost. Jedan od zahtjeva navedene norme su uspješna sudjelovanja u shemama ispitivanja sposobnosti. Ispitivanja sposobnosti su djelotvoran alat za dokazivanje sposobnosti laboratorija budući da se putem postignutih rezultata različitih laboratorija na istom homogenom i stabilnom predmetu može zaključiti koliko uspješno laboratorij provodi svoja ispitivanja.

Poligon unutar kojeg su simulirani kodovi prema HRN EN 13508-2. Foto: Međimurske vode.

CCTV inspekciju provodi osposobljeni operater, uz pomoćno osoblje, putem specijalnog vozila koje ima ugrađenu upravljačku jedinicu i kameru. Pomoću navedene opreme operater snima stanje na sustavu odvodnje te bilježi zapažanja na tom sustavu u obliku kodova prema HRN EN 13508-2. Rezultat ispitivanja je ispitni izvještaj sa svim uočenim kodovima i video-snimka koja prikazuje vizualno stanje unutar snimljene dionice cijevi ili nekog drugog objekta koji je promatran.

Ovo je prva suradnja u kojoj je Infratech d.o.o. sudjelovao kao organizator ispitivanja sposobnosti, laboratorij Međimurskih voda d.o.o. imao je ulogu ekspertnog laboratorija, a stručni suradnici u krugu ispitivanju sposobnosti sudjelovali su u organizaciji ispitivanja sposobnosti, provedbi i obradi rezultata laboratorija.