CMU

Unutar tvrtke Infratech d.o.o. djeluje Centar za međulaboratorijske usporedbe (CMU).

CMU ima za cilj osmišljavati i organizirati ispitivanja sposobnosti u različitim tehničkim područjima.

Sheme ispitivanja sposobnosti usklađene su sa zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17043.