Usporedba laboratorija koji snimaju odvodne sustave CCTV inspekcijom

Infratech d.o.o. u suradnji s Međimurskim vodama d.o.o. i stručnjacima iz područja CCTV inspekcije proveo je krug ispitivanja sposobnosti za laboratorije iz Republike Hrvatske koji se bave CCTV inspekcijom sustava odvodnje i koji su za te aktivnosti akreditirani od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA).

Poligon za provedbu ispitivanja sposobnosti kojeg su priremile Međimurske vode.

Krug ispitivanja sposobnosti proveden je 28. lipnja 2019. godine, pri čemu je sudjelovalo trinaest laboratorija iz raznih dijelova Hrvatske. Ispitivanje je provedeno na poligonu Međimurskih voda u skladu sa zahtjevima europske norme HRN EN 13508-2:2011. Poligon je izgrađen od cijevi na kojima su simulirana različita stanja i nedostaci sustava odvodnje, a što su laboratoriji sudionici trebali prepoznati i na ispravan način kodirati.

Krug ispitivanja sposobnosti proveden je u skladu s razvijenom shemom ispitivanja sposobnosti oznake NFR-P1T-01, a koja je usklađena sa zahtjevima međunarodne norme za organizatore ispitivanja sposobnosti HRN EN ISO/IEC 17043:2010.

CCTV (closed circuit television) inspekcija jedna je od najdjelotvornijih metoda za uvid u stanje sustava odvodnje. To stanje opisuje se odgovarajućim kôdovima, a sustav kôdiranja opisan je u normi HRN EN 13508-2. Laboratoriji koji provode ovu metodu mogu se akreditirati prema zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025 kako bi na tržištu dokazali svoju osposobljenost. Jedan od zahtjeva navedene norme su uspješna sudjelovanja u shemama ispitivanja sposobnosti. Ispitivanja sposobnosti su djelotvoran alat za dokazivanje sposobnosti laboratorija budući da se putem postignutih rezultata različitih laboratorija na istom homogenom i stabilnom predmetu može zaključiti koliko uspješno laboratorij provodi svoja ispitivanja.

Poligon unutar kojeg su simulirani kodovi prema HRN EN 13508-2. Foto: Međimurske vode.

CCTV inspekciju provodi osposobljeni operater, uz pomoćno osoblje, putem specijalnog vozila koje ima ugrađenu upravljačku jedinicu i kameru. Pomoću navedene opreme operater snima stanje na sustavu odvodnje te bilježi zapažanja na tom sustavu u obliku kodova prema HRN EN 13508-2. Rezultat ispitivanja je ispitni izvještaj sa svim uočenim kodovima i video-snimka koja prikazuje vizualno stanje unutar snimljene dionice cijevi ili nekog drugog objekta koji je promatran.

Ovo je prva suradnja u kojoj je Infratech d.o.o. sudjelovao kao organizator ispitivanja sposobnosti, laboratorij Međimurskih voda d.o.o. imao je ulogu ekspertnog laboratorija, a stručni suradnici u krugu ispitivanju sposobnosti sudjelovali su u organizaciji ispitivanja sposobnosti, provedbi i obradi rezultata laboratorija.